رئیس جمهور ترکمنستان گفت: تنوع بخشیدن به صنعت نفت و گاز ترکمنستان یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشور است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک به نقل از «خبر»، «قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان در نشست کابینه وزرا با اشاره به گزارش عملکرد نهادهای دولتی مربوط به صادرات اظهار داشت: تنوع بخشیدن به صنعت نفت و گاز ترکمنستان یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشور است.

در نشست مذکور «مردگلدی مرداف» معاون نخست وزیر و «یاگیشگلدی کاکایف» مشاور رئیس جمهور در مسائل نفت و گاز گزارش عملکرد خود در سال گذشته و برنامه‌های دولتی برای سال‌های 2020- 2025 در زمینه توسعه اجتماعی- اقتصادی را ارائه کردند.

 

بردی محمداف تصریح کرد: پیشرفت حوزه انرژی کشور، استخراج مؤثر معادن، استفاده از تجریبیات جهانی و فن‌آوری‌های معاصر در برنامه‌های آتی کشور اولویت دارد.

همچنین رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مقامات دولتی باید نظارت دائم بر مسائل ساخت لوله «تاپی» (ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند) و دیگر برنامه‌های صنعت نفت و گاز کشور تا سال 2030 را داشته باشند.

این در حالی است که ترکمنستان یکی از کشورهای جهان با بیشترین ذخایر گاز است بنابراین «عشق آباد» برای برآوردن ظرفیت‌های موجود در این زمینه تلاش می‌کند.

اما حتی با وجود توجه زیاد دولت به حوزه نفت و گاز، ترکمنستان گاز خود را تنها به 2 کشور روسیه و چین صادر می‌کند و برنامه‌هایی مانند تاپی و لوله ترانس خزری در این کشور با موانع مختلف مواجه می‌شود.  

بالا