«بردی محمداف» کتاب جدید می‌نویسد

رئیس جمهور ترکمنستان کتاب جدیدی درباره تاریخ مردم ترکمن به رشته تحریر در می‌آورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، «قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان کتاب جدیدی درباره تاریخ مردم ترکمن می‌نویسد.

بر اساس گزارش سایت‌های دولتی، بردی محمداف کتابی درباره تاریخ ترکمن‌ها و چشم‌اندازهای توسعه اجتماعی این کشور را می‌نویسد.

همچنین بخشی از این کتاب موضوع تربیت جوانان را بررسی می‌کند.

شایان ذکر است که از مدت آغاز دوره ریاست رئیس جمهور فعلی ترکمنستان در سال 2007 وی حدود 50 کتاب نوشته است.

کتاب‌های بردی محمداف موضوع‌هایی مانند زندگی در ترکمنستان، آداب و رسوم مردم، گیاهان دارویی، اسب‌های «آخال»، مدیریت کشور و دیگر را بیان می‌کند.

بالا