بررسی ترکمنستان درباره امکان عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی

بر اساس گزارش وزارت امور خارجه ترکمنستان نشست ویدیویی در مورد موضوع الحاق ترکمنستان به سازمان تجارت جهانی (WTO) روز پنجشنبه برگزار شد.

نمایندگان ترکمنستان از جمله معاون وزیر امور خارجه، رؤسا و نمایندگان تعدادی از وزارتخانه ها و ادارات کشور و همچنین مدیر بخش عضویت سازمان تجارت جهانی، به عنوان سرپرست هیئت WTO، در این نشست حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این نشست نظرات خود را درباره اقدامات بعدی که طرف ترکمن به عنوان ناظر سازمان تجارت جهانی انجام خواهد داد، رد و بدل کردند. این مقامات خاطرنشان کردند: وضعیت ناظر ترکمنستان اولین گام مهم برای پیوستن به WTO است.

در این گفتگو، نماینده WTO یک بار دیگر به طرف ترکمن به خاطر دریافت وضعیت ناظر WTO تبریک گفت و از نامه مدیرکل WTO خطاب به رئیس جمهور ترکمنستان اطلاع داد.

بالا