برقراری مجدد پروازهای ترکمنستان به اروپا

رئیس شرکت «ترکمن هوا یولاری» از مجوز برقراری مجدد پروازها از ترکمنستان به اتحادیه اروپا خبر داد.

«دوران صبوراف» رئیس شرکت دولتی «ترکمن هوا یولاری» با «قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان دیدار کرد.

در این دیدار وی از برقرار شدن مجدد پروازها از ترکمنستان به اتحادیه اروپا خبر داد.

صبوراف تصریح کرد: کارشناسان آژانس امنیت هوانوردی اروپا زیرساخت‌های امنیتی فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ترکمنستان را مناسب ارزیابی کردند.

این مقام ادامه داد: همچنین ارتباط سرویس‌های مرزی، گمرکی و مهاجرتی ترکمنستان و اتحادیه اروپا برقرار شد.

بردی محمداف در این دیدار اظهار داشت: دریافت مجوز برای پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ترکمنستان به اتحادیه اروپا به افزایش حمل‌ونقل مسافرین کمک می‌کند.

آژانس امنیت هوانوردی اتحادیه اروپا با اشاره به نامناسب بودن زیرساخت‌های امنیتی شرکت‌های هواپیمایی ترکمنستان در ابتدای سال میلادی جاری پروازهای شرکت‌های ترکمنی به این اتحادیه را ممنوع کرد.

چندی پیش بردی محمداف به وزارت حمل‌ونقل و شرکت ترکمن هوا یالاری دستور حل این مسائل را داده بود.

بالا