بروکسل و عشق آباد درباره استراتژی به روز شده اتحادیه اروپا برای آسیای میانه صحبت کردند

وزیر امور خارجه ترکمنستان رشید مردوف، روز سه شنبه نشست ویدئویی با پیتر بوریان نماینده ویژه اتحادیه اروپا داشتند.

طرفین در مورد برنامه های منطقه ای و بین المللی نظرات خود را رد و بدل کردند و بر ضرورت همکاری و پشتیبانی متقابل کشورها و ملل در این اوقات دشوار برای جامعه جهانی تأکید کردند.

شرکت کنندگان در این نشست موضوعات مربوط به توسعه همکاری های دو جانبه بین ترکمنستان و اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار دادند. به ویژه، در مورد اجرای استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای آسیای میانه و فعالیت های مشترک آینده صحبت کردند.

مردوف و بوریان همچنین در مورد فرصت های اجرای پروژه های مشترک در زمینه های مختلف اقتصاد ملی ترکمنستان بحث و گفتگو کردند.

استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای آسیای میانه، با هدف تشدید همکاری های دو جانبه و چند جانبه در زمینه های امنیت، تجارت و اقتصاد، حمل و نقل و انرژی انجام شده است.

موضوعات حمل و نقل بین المللی در دیدار روز دوشنبه بین وزیر امور خارجه ترکمنستان و سفیر اتحادیه اروپا در ترکمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بالا