اتاق بازرگانی ترکمنستان اقدام به برگزاری نمایشگاه مجازی با عنوان '' NEUTRAL TURKMENISTAN'' نموده است.

علاقه مندان می توانند برای شرکت در این نمایشگاه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

www.virtualexpo.gov.tm

بالا