برگزاری نمایشگاه مجازی دستاوردهای اقتصادی ترکمنستان

اتاق بازرگانی ترکمنستان با همکاری وزارت کشور نمایشگاه مجازی دستاوردهای اقتصادی در 1 نوامبر برگزار می کند.

چاری گلدیجوف معاون نخست وزیر در جلسه کابینه وزیران ترکمنستان روز جمعه گزارشی را به رئیس جمهور قربانقلی بردی محمداف از فعالیت های انجام شده برای برپایی نمایشگاه مجازی دستاوردهای اقتصادی این کشور ارائه داد.

رئیس جمهور ترکمنستان خاطرنشان کرد اجرای پروژه نمایشگاه مجازی فرصت خوبی برای نشان دادن موفقیت این کشور است و می‌تواند یک راه تبلیغاتی موثر برای یافتن شرکای شایسته، انعقاد قراردادهای جدید، ارزیابی روند بازار و توانایی‌ها باشد.

بالا