بورس ترکمنستان در هفته گذشته; فرآورده های نفتی ، بخش انرژی و صنعت نساجی در صدر معاملات

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان ، هفته گذشته 15 معامله در معاملات بورس کالاهای دولتی و مواد اولیه ترکمنستان به ثبت رسید.

 

به ارز خارجی ، کارآفرینان افغانستان نفت پایه تولید شده در مجتمع پالایشگاه های ترکمنباشی را خریداری کردند.

همچنین به ارز خارجی شیشه مسطح بی رنگ ، نخ پنبه و پارچه و نوشیدنی چای از ریشه شیرین بیان فروخته شد. کشورهای خریدار انگلستان ، امارات متحده عربی ، چین ، ترکیه ، ارمنستان ، ازبکستان ، قرقیزستان ، پاکستان بودند. مبلغ کل معاملات از 2 میلیون و 796 هزار دلار آمریکا فراتر رفت.

به منات ، کارآفرینان روسیه و پاکستان نخ پنبه به ارزش بیش از 5 میلیون و 536 هزار منات خریداری نمودند.

بازرگانان داخلی الیاف پنبه را در بازار داخلی خریداری کردند. ارزش کل معاملات بیش از 785،000 منات بود.

بالا