بیمه خودرو

با توجه به درخواستهای برخی هموطنان در رابطه با آگاهی از چگونگی بیمه خودروهای متردد به خاک ترکمنستان، اطلاعات زیر که از مبادی رسمی ترکمنستان اخذ شده است جهت بهره برداری هموطنان گرامی ارائه می گردد:

طبق قوانین ترکمنستان، رانندگان وسایل نقلیه خارجی هنگام ورود به خاک ترکمنستان موظف به اخذ بیمه نامه شخص ثالث هستند. این بیمه نامه به منظور پرداخت خسارت ناشی از بروز حوادث رانندگی می باشد.

زمانیکه وسایل نقلیه خارجی وارد ترکمنستان می شوند مدت زمان بیمه نامه براساس مدت زمان اقامت راننده و وسیله نقلیه صادر خواهد شد.

درصورت بروز حادثه رانندگی که موجب فوت، جراحت و یا ایراد خسارت مالی به شخص ثالث گردد مرجع صدور بیمه نامه، اقدام به جبران خسارت خواهد نمود. بدین ترتیب که اداره بیمه پس از دریافت گزارش مأمور بیمه، نتیجه نهایی آن را بر مبنای آن گزارش اعلام می کند.

برای خودروهای باری، سواری و اتوبوسها که 15 روزه در محدوده ترکمنستان تردد می کنند حق خسارت از 3125 منات تا 12500منات تعیین شده است. حق بیمه قابل پرداخت برای ماشین های باری بین 70-150 دلار، برای خودروهای سواری بین 50 تا 100 دلار و برای اتوبوسها بین 60 تا 125 دلار تعیین شده است.

برای خودروهای باری، سواری و اتوبوسها که به مدت 5 روز در محدوده خاک ترکمنستان تردد می کنند حق خسارت از 1000 تا 10000 منات تعیین شده است. حق بیمه قابل پرداخت برای خودروهای باری بین 50 تا 150 دلار، برای ماشین های سواری بین 35 تا 85 دلار و برای اتوبوسها 45 تا 110 دلار تعیین شده است.

مالکان خودروهایی که خارج از ترکمنستان ثبت شده اند موظف هستند هنگام ورود به خاک ترکمنستان حق بیمه را پرداخت نمایند. درصورتیکه مالکان خودرو بیش از 15 روز در ترکمنستان حضور داشته باشند مهلت بیمه اجباری را می بایست تمدید کنند و مبلغ آنرا بر اساس نرخ مصوب و با توجه به مدت مورد نیاز پرداخت کنند.

درصورت بروز خسارت براساس شرایط مندرج در بیمه نامه مبلغ توافق شده پرداخت خواهد شد.

منبع: سایت سفارت ایران در عشق آباد

بالا