رئیس جمهور ترکمنستان خواستار تقویت همکاری با شرکای مشترک المنافع به ویژه انجمن‌های اقتصادی منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی شد.

قربانقلی بردی محمداف»  رئیس جکهور ترکمنستان در اجلاس غیررسمی سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در سنت پتربورگ، مؤلفه اقتصادی را به عنوان بخش مهمی از فرآیندهای یکپارچه سازی در فضای کشورهای همسود خواند و تاکید کرد: بر اساس سازگاری پارامترهای اقتصادی و ساختاری، توسعه همکاری و مشارکت‌ها و همکاری در زمینه فناوری و لجستیک باید توسعه یابد.

رئیس جمهور ترکمنستان همچنین خواستار تشدید همکاری با شرکای مشترک المنافع به ویژه انجمن‌های اقتصادی منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی شد.

وی تاکید کرد: این همکاری به کشورهای مستقل مشترک المنافع اجازه می دهد تا با استفاده از تولید بالا، منابع و فناوری‌های نوین وارد مسیرهای مشارکت شوند و پروژه های مشترک جذابی را در زمینه های حمل و نقل، انرژی و صنعتی ارائه دهند.

رئیس جمهور ترکمنستان تاکید کرد، تجربه ملی و بین المللی در مبارزه با همه گیری و پیامدهای آن به ما این امکان را می دهد که به نتیجه موفقیت آمیز این کار امیدوار باشیم.

در این دیدار، سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در خصوص موضوعات مهم در دستور کار، در درجه اول در زمینه های سیاسی- دیپلماتیک، تجاری-اقتصادی و فرهنگی- بشردوستانه بحث و تبادل نظر کردند.

سران کشورها نتایج اصلی این سال را متقارن با سی امین سالگرد تشکیل کشورهای مشترک المنافع - یاد کردند. آنها همچنین در مورد همکاری در حوزه بهداشت و درمان و صنعت پزشکی گفتگو کردند.

 در این زمینه، تبادل نظر در مورد اقدامات مشترک اتخاذ شده برای جلوگیری از گسترش بیشتر کووید-19، اقدامات مشخص برای همکاری نزدیک کشورهای CIS و همچنین تبادل منظم تجربیات بین جوامع پزشکی کشور انجام شد. کشورهایی که در زمینه پیشگیری و کنترل عفونت کرونا هستند باید برای تبادل تجربه استفاده شوند.

بالا