تجارت ۳۳ میلیارد دلاری ایران با همسایگان/ ۶۲ درصد وزن تجارت کشور با کشورهای همسایه
سخنگوی گمرک گفت: از تجارت ۱۱۰میلیون و ۲۸۴هزار تنی کشور به ارزش ۶۳میلیارد و ۱۳۲میلیون دلار در هشت ماه نخست امسال، ۶۸میلیون تن کالا به ارزش ۳۳ میلیارد دلار با کشورهای همسایه بوده که ۶۲ درصد وزن و ۵۲ درصد ارزش تجارت کشور را به خود اختصاص داده است.


سید روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک در خصوص تجارت کشور تا اول آذر ماه توضیح داد: تجارت 68میلیون تنی کشور به ارزش 33میلیارد دلار با 15کشور همسایه ، در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 19درصد در وزن و 45درصد در ارزش رشد داشته است.

وی در خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه گفت: از 83میلیون و 740هزار تن کالای صادراتی به ارزش 31میلیارد و 100میلیون دلار در هشت ماه نخست ، 52میلیون و 390هزار تن کالا به ارزش 16میلیارد و 664میلیون دلار به 15کشور همسایه ایران صادر شده است که 62درصد وزن و 53درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11درصد در وزن و 24درصد در ارزش رشد داشته است.

لطیفی درخصوص ترتیب مقاصد صادراتی به کشورهای همسایه اظهار داشت: عراق با رشد 13درصدی، 21میلیون و 636هزار تن کالا به ارزش 6میلیارد و 133میلیون دلار، ترکیه با رشد 128درصدی 11میلیون و 351هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و 768میلیون دلار،امارات با رشد پنج درصدی، هفت میلیون و 289هزار تن کالا به ارزش،دو میلیارد و 935میلیون دلار، افغانستان با کاهش 16درصدی سه میلیون و 57هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 271میلیون دلار و پاکستان با رشد 28درصدی یک میلیون و 866هزار تن کالا به ارزش 764میلیون دلار ،پنج کشور اول همسایه در خرید محصولات ایرانی هستند.

وی در ادامه گفت: روسیه با رشد 28 درصدی، 697هزار تن کالا به ارزش 370میلیون دلار ،عمان با رشد 58درصدی، یک میلیون و 243هزار تن کالا به ارزش 363میلیون دلار، آذربایجان با کاهش هفت درصدی، 554هزار تن کالا به ارزش 336میلیون دلار،ارمنستان با کاهش 10درصدی،787هزار تن کالا به ارزش 211میلیون دلار ،ترکمنستان با رشد 168درصدی، 895هزار تن کالا به ارزش 20میلیون دلار،قزاقستان با رشد 23درصدی،312هزار تن کالا به ارزش 113میلیون دلار ،قطر با کاهش دو درصدی، 784هزار تن کالا به ارزش 97میلیون دلار ،کویت با کاهش 6درصدی، یک میلیون و 912هزار تن کالا به ارزش91میلیون دلار، بحرین هفت هزار 600تن کالا به ارزش پنج میلیون دلار و عربستان با 428تن کالا به ارزش 41هزار دلار در رتبه های بعدی خرید کالا از ایران قرار دارند.

 لطیفی تاکید کرد : 50درصد وزن و 40 درصد ارزش صادرات به کشورهای همسایه محصولات پتروشیمی، گازمایع و مشتقات نفتی بوده و مابقی موادغذایی و محصولات کشاورزی، محصولات صنعتی، مصالح ساختمانی و معدنی بوده است.

سخنگوی گمرک در خصوص واردات از کشورهای همسایه گفت: از کل واردات کشور در هشت ماهه نخست که 26میلیون و 540 هزار تن به ارزش 32میلیارد و 32میلیون دلار بوده 15میلیون و 634هزار تن کالا به ارزش 16میلیارد و 302میلیون دلار، از کشورهای همسایه بوده است که 51درصد وزن و 59درصد ارزش کل واردات کشور در این مدت را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه 62درصد وزن و 75درصددر ارزش رشد داشته است.

لطیفی در خصوص میزان فروش کالاهای مورد نیاز کشور توسط همسایگان گفت: امارات با رشد 85درصدی بیش از 10میلیارد دلار، ترکیه با رشد 24درصدی سه میلیارد و 243میلیون دلار، روسیه با رشد 38درصدی یک میلیارد و چهار میلیون دلار، عراق با رشد هزار و 44درصدی 707میلیون دلار، عمان با رشد 32درصدی، 356میلیون دلار، پاکستان با رشد43درصدی 182میلیون دلار،قزاقستان با رشد 54درصدی 38میلیون دلار، آذربایجان با رشد 87درصدی 29میلیون دلار کالا به کشورمان در هشت ماهه فروختند.

وی در ادامه گفت: ترکمنستان با رشد 224درصدی 23میلیون دلار، ارمنستان با رشد 44درصدی، 16میلیون دلار، افغانستان با رشد 630درصدی 11.4میلیون دلار، کویت با رشد 97درصدی 8.2میلیون دلار، قطر با رشد 38درصدی 6.6میلیون دلار و بحرین با رشد هزار و 600درصدی 1.3میلیون دلار کالا به کشورمان فروختند که در این مدت کالایی از سوی عربستان فروخته نشده است.

بالا