گمرک ایران اعلام کرد که تجارت خارجی ایران با چهار کشور حاشیه خزر به حدود ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است.

گمرک ایران اعلام کرد که تجارت خارجی ایران با چهار کشور حاشیه خزر به حدود ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است.

  سید روح‌اله لطیفی - سخنگوی گمرک ایران- در تشریح تجارت غیرنفتی ایران با کشورهای حاشیه دریای مازندران، اعلام کرد که تجارت غیرنفتی ایران با چهار کشور حاشیه دریای خزر در دو ماه نخست امسال، حدود ۱.۳ میلیون تن به ارزش ۸۹۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۷۱ دلار بود که با رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۳۸درصدی در ارزش همراه بوده است.

از مجموع تجارت ۹۰۰ میلیون دلاری با چهار  کشور حاشیه خزر، سهم صادرات ۶۴۶ هزار و ۳۶۴ تن کالا به ارزش ۲۶۳میلیون و ۱۹ هزار و ۴۴۰ دلار بوده است که با وجود کاهش ۱۴درصدی در وزن با  افزایش ۱۷ درصدی در ارزش کالای صادراتی نسبت به دو ماهه ۱۴۰۰ همراه بوده است.

سهم واردات هم ۵۵۴ هزار و ۵۷۶ تن کالا به ارزش ۶۳۴ میلیون و ۴۸۵هزار و ۸۳۱ دلار بود که  ۶۲درصد در وزن و ۴۹ درصد در ارزش افزایش داشته است.

اما درخصوص میزان صادرات به چهار کشور حاشیه خزر  نیز کشور آذربایجان با خرید  ۱۲۱ هزار و ۳۳۸تن کالای ایرانی به ارزش ۱۱۴میلیون و ۹۷۷هزار و ۶۵۳ دلار با وجود کاهش ۱۰درصدی در وزن، ۱۰۴درصد در ارزش رشد داشته است.

اولین مقصد کالای صادراتی ایران در حاشیه کشورهای خزری بود؛ روسیه با ۱۹۸هزار و ۶۶۳تن کالا به ارزش ۶۸میلیون و ۵۸۴هزار و ۳۷۲دلار و با کاهش ۱۲ درصدی و ۲۹ درصدی در وزن و ارزش در جایگاه دوم، ترکمنستان نیز  با خرید  ۲۳۲هزار و ۳۵۹تن کالا با ارزش ۵۸ میلیون و ۶۰۲هزار و ۷۸۲ دلار با کاهش ۲۰ درصدی در وزن و رشد ۳۳درصدی در ارزش در جایگاه سوم و قزاقستان با خرید ۹۴ هزار و سه تن  کالا از ایران در دو ماهه اول سال به ارزش ۲۰میلیون و ۸۵۴ هزار و ۶۳۳ دلار و با کاهش ۵ درصدی در وزن و ۲۴درصدی در ارزش در جایگاه چهارم صادرات ایران به کشورهای خزری قرار دارد.

همچنین میزان واردات ایران از کشورهای حاشیه خزر به این صورت بوده که روسیه با فروش ۴۴۳ هزار و ۶۸۱تن کالا به ارزش ۳۱۹میلیون و ۱۴۲هزار و ۹۱۱ دلار با رشد ۴۵درصدی در وزن و ۷۳درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه، اولین مبدا فروش کالا به ایران در بین  همسایگان ایران در دریای مازندران بود.

طبق گزارش سخنگوی گمرک ایران، پس از روسیه، قزاقستان با فروش  ۹۳هزار و ۵۹۷ تن کالا به ارزش ۳۹میلیون و ۷۶۴هزار و ۷۹۵دلار و  رشد ۲۵۳درصدی در وزن و ۲۸۵درصدی در ارزش قرار دارد و آذربایجان با فروش چهار هزار و ۸۶۴ تن کالا به ارزش هفت میلیون و ۲۹۴هزار و  ۲۵دلار با رشد ۱۹۱درصدی در وزن و ارزش، نسبت به مدت مشابه قرار گرفته و نهایتا ترکمنستان با فروش ۱۲هزار و ۴۳۳تن کالا به ارزش پنج میلیون و ۲۶۴هزار و ۶۶۰دلار و رشد۸۰ درصدی در وزن و ۲۱درصدی در ارزش در جایگاه چهارم واردات ایران از کشورهای حاشیه خزر قرار دارد.

بالا