وزیر امور خارجه ترکمنستان پیشنهاد داد، برای سیاست خارجی این کشور برنامه بلندمدت جدیدی تدوین شود.

«رشید مرداف» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان گفت: در حال حاضر فعالیت‌های وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ترکمنستان بر اساس برنامه تدوین شده سیاست خارجی برای 2023-2017 اجرا می‌شود.

وی پیشنهاد تهیه برنامه جدیدی از سیاست خارجی ترکمنستان بی طرف در چارچوب برنامه بلندمدت توسعه اجتماعی-اقتصادی این کشور برای 30 سال آینده، ارائه داد.

«قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان پس از تصویب این پیشنهاد، سندی را امضا کرد که بر اساس آن معاون نخست وزیر باید تا اول ژوئن پیشنهادهایی را درباره پیش نویس مفهوم سیاست خارجی ترکمنستان برای سال‌های 2023-2030 آماده کند و در ذیل این سند یک کارگروه ایجاد کرد.

خاطر نشان می‌شود امروزه 40 نمایندگی و کنسولگری ترکمنستان در خارج از کشور فعالیت می‌کنند. ترکمنستان همچنین در 15 سازمان بین المللی نمایندگی دارد.

موسسه روابط بین الملل وزارت امور خارجه 12 سال است که در کشور فعالیت می‌کند و نیروهای متخصص را در اختیار دستگاه دیپلماسی ترکمنستان قرار می‌دهد.

بالا