به گزارش خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان، ترکمنستان به تأمین‌کننده اصلی فرآورده‌های نفتی گرجستان در سال 2021 مبدل شده است. در این دوره، گرجستان ۱۹۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار فرآورده نفتی از ترکمنستان وارد نموده که 186.1 درصد بیشتر از سال 2020 است. در سال 2020 ترکمنستان 67 میلیون دلار فرآورده نفتی به گرجستان صادر کرده بود.

در این دوره واردات فرآورده‌های نفتی و گازی گرجستان از ترکمنستان 103.1 درصد افزایش داشته و از 149 هزار و 711 تن در سال 2020 به 304 هزار و 193 تن در سال 2021 رسیده است. علاوه بر این، در سال 2021 روسیه (134 میلیون و 600 هزار دلار) و رومانی (133 میلیون و 700 هزار دلار) تأمین‌کنندگان اصلی فرآورده‌های نفتی گرجستان بودند.

در سال 2021 گرجستان مجموعاً 822.5 میلیون دلار محصولات نفتی و گازی وارد کرده که نسبت به سال 2020 برابر با 64.9 درصد (498 میلیون و 600 هزار دلار) افزایش داشته است.

بالا