ترکمنستان تسهیلات تجاری، تولیدی و خدماتی دولتی را به مزایده گذاشت

زمان انتشار خبر: 1/6/1401

خبرگزاری بیزنس ترکمنستان: وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان مزایده را برای فروش 25 املاک دولتی اعلام کرد. این مزایده در تاریخ 9 سپتامبر سال جاری میلادی بر روی پلت فرم معاملات دیجیتالی اموال دولتی به نشانی tm.gov.fineconomic.е.www و از طریق اپلیکیشن موبایل این پلتفرم برگزار می شود.
املاک وزارت تجارت و روابط اقتصادی خارجی ترکمنستان، وزارت کشاورزی و حفاظت از محیط زیست ترکمنستان، کمیته منابع آب ترکمنستان، آژانس "ترکمن اوتو اوالگالری"(حمل و نقل "ترکمن قالی" جاده ای ترکمنستان) آژانس دولتی مدیریت ساخت بزرگراه ها، انجمن دولتی "ترکمن شیمی"، استانداری های استان های داشاغوز، لباب و ( فرش های ترکمنی)، شرکت دولتی ماری می باشند.
اتباع ترکمنستان و کشورهای خارجی و همچنین اشخاص حقوقی غیردولتی ترکمنستان و سایر کشورها که درخواست خود را در فرم مقرر، ودیعه و هزینه ویژه پرداخت کرده و برای شرکت در مزایده ثبت نام کرده اند مجازند به ترتیب مقرر در قانون در مزایده شرکت نمایند. پلتفرم تجارت الکترونیکی که از طریق اینترنت انجام می شود، اپلیکیشن "مزایده ها و مناقصات" و اپلیکیشن موبایل "مزایده ها" واقع در پورتال وب دیجیتال وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان است. شرکت کنندگان در مناقصه از طریق یک نرم افزار تلفن همراه یا پورتال وب دیجیتال برای شرکت در مزایده وارد پلت فرم معامالت الکترونیکی می شوند. پذیرش درخواست ها و ثبت نام شرکت کنندگان توسط وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان از تاریخ انتشار این پیام اطلاع رسانی انجام می شود و یک روز قبل از شروع مزایده به پایان می رسد.
ثبت نام شرکت کنندگان از روز مزایده ساعت 9:00 آغاز می شود. در حالت اتوماتیک از شماره 0718 پیامکی مبنی بر شروع معامله به موبایل شرکت کنندگان ارسال می شود.
مشاوره در مورد نحوه شرکت در مزایده و ارائه اطلاعات اضافی در مورد املاک خصوصی سازی توسط بخش روابط دارایی و پشتیبانی تجاری وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان و ادارات تخصصی روابط دارایی و پشتیبانی تجاری اداره دارایی و اقتصاد استانها و عشق آباد انجام می شود. به همه شرکت کنندگان در مزایده فرصت داده می شود تا اطلاعات مربوط به املاک خصوصی سازی را پیش نمایش کنند. خصوصی سازی تسهیلات دولتی با تمام تعهدات انجام می شود.

بالا