ترکمنستان تولید نفت و گاز را افزایش می دهد

روزنامه آنلاین مجتمع نفت و گاز ترکمنستان گفت: ترکمنستان در 5 ماه نخست امسال بیش از 746 هزار تن سوخت دیزل و 750 هزار تن بنزین تولید کرده که 70 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال 2019 است.

حجم تولید شده علاوه بر تامین نیاز داخلی ترکمنستان، برای صادرات نیز استفاده می شود.

سرمایه گذاری های این کشور با هدف ایجاد سپرده های جدید برای توسعه تجاری در بخش های مختلف از جمله در بخش دریای خزر، در ساحل سمت راست آمو دریا و در میدان گازی عظیم گالکینیش انجام می شود.

براساس این گزارش، ترکمنستان در 5 ماه اول سال 2020، بیش از 4 میلیون تن میعانات نفت و گاز تولید کرده است.

در ژانویه - مه سال جاری، این کشور حدود 30 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی استخراج کرده و بیش از 14 میلیارد متر مکعب از آن را صادر کرده است. این کشور همچنین بیش از 86 هزار تن گاز مایع تولید کرده است که 13 هزار تن بیشتر از مدت مشابه سال 2019 است.

بالا