رئیس جمهور ترکمنستان در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاداتی در مورد ایجاد کمیته حمل و نقل، اتاق بازرگانی و بستر جدیدی برای تعامل با نام «گفت‌وگوی فرهنگی» را مطرح کرد.

«سردار بردی‌محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شرکت و سخنرانی کرد.

بردی‌محمداف خاطرنشان کرد: امروز یک وضعیت پیچیده سیاسی بین‌المللی در مناطق مختلف در حال شکل‌گیری است و وضعیت مشابهی در مناطق مجاور کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مشاهده می‌شود.

بنابر سخنان رئیس جمهور ترکمنستان این شرایط مستلزم تجمیع تلاش‌ها و پاسخ مناسب به چالش‌ها و تهدیدات جهانی است.

در این راستا، رئیس جمهور ترکمنستان ایجاد یک سازوکار دائمی – کنفرانس وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس را مصلحت دانست.

بردی‌محمداف در کنار تعامل در زمینه مسائل سیاسی، از جمله وظایف فوری بر تشدید  مشارکت تجاری و اقتصادی که در آن حمل و نقل، انرژی، سرمایه‌گذاری و تجارت در اولویت هستند، تاکید کرد.

وی افزود: برای ایجاد همکاری در این زمینه‌ها، به نظر می‌رسد ایجاد کریدورهای حمل و نقل و ترانزیتی جدید، یک زیرساخت لجستیکی پایدار و قابل اعتماد که وظایف اصلی آنها متحد کردن مناطق ما است، مهم می‌باشد. برای هماهنگی تلاش‌ها در این بخش پیشنهاد می‌شود کمیته حمل و نقل کشورهای «آسیای مرکزی – شورای همکاری خلیج فارس» ایجاد شود.

بردی‌محمداف در ادامه سخنان خود بر اهمیت بسیار زیاد انرژی تاکید و در این زمینه، از ابتکاری برای تشکیل کارگروه مشترک انرژی خبر داد که وظیفه آن تحلیل پتانسیل فعالیت جمعی در این حوزه و ارائه مشاوره خواهد بود.

وی در بخش دیگری همچنین بر لزوم گسترش روابط تجاری و افزایش مداوم حجم تجارت متقابل بین کشورهای آسیای مرکزی و خلیج فارس تاکید و برای دستیابی به این اهداف، پیشنهاد ایجاد اتاق بازرگانی و کشاورزی آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس را مطرح کرد.

بردی‌محمداف گفت که ترکمنستان دارای چشم‌اندازهای خوبی برای مشارکت سرمایه‌گذاری بوده و همیشه برای همکاری در راستای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اولویت‌دار اقتصاد آماده است.

رئیس جمهور ترکمنستان در این راستا، پیشنهاد سازمان‌دهی و برگزاری اولین همایش سرمایه‌گذاری کشورهای آسیای مرکزی و خلیج فارس در سال 2024 در «عشق آباد» را ارائه کرد.

همزمان بردی‌محمداف بر نقش مهم حوزه فرهنگی و بشردوستانه در روابط بین دولت‌ها تاکید و بر این اساس، ابتکاری را برای ایجاد بستر جدیدی برای تعامل در زمینه فرهنگ تحت عنوان «گفت‌وگوی فرهنگی» آسیای مرکزی و شورای کشورهای خلیج فارس، مطرح کرد.

رئیس جمهور ترکمنستان با تعیین محیط زیست به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در دستور کار جهانی، پیشنهاد ایجاد شورای اکولوژیک کشورهای آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس را مطرح کرد.

بردی‌محمداف در بخش دیگری به منظور اجرای ابتکارات بین‌المللی در زمینه تعامل در حوزه بهداشت و درمان و تشدید روابط در زمینه دیپلماسی پزشکی خواستار برگزاری کنگره پزشکی کشورهای آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس در سال 2025 در عشق آباد را ارائه کرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه همکاری‌ در زمینه ورزش خاطرنشان کرد که برگزاری اولین دوره بازی‌های بین‌المللی ورزشی کشورهای آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس می‌تواند گامی آغازین در این راستا باشد.

این گونه بازی‌ها باید ماهیت باز داشته باشند و کشور ما آمادگی دارد تا زیرساخت‌های تخصصی مدرن را برای برگزاری این رویداد فراهم کند و شرایط بهینه را برای شرکت کنندگان در آن ایجاد کند.

در پایان نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و شورای همکاری خلیج فارس اعلامیه مشترک کشورهای شرکت‌کننده به تصیوب رسید.

«سردار بردی‌محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان و «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» دیدار و گفت‌وگو کردند.

دو طرف ضمن ابراز خرسندی از فرصت گفت‌وگو در زمینه‌های اولویت‌دار بین دو کشور، بر پویایی توسعه روابط دوجانبه متمرکز به دستیابی به نتایج ملموس تاکید کردند.

بالا