ترکمنستان در فدراسیون شهرهای گردشگری

 

در اول ماه می سال 2020، عشق آباد، پایتخت ترکمنستان، عضو فدراسیون جهانی شهرهای توریستی (WTF) شد.

همانطور که می دانید فدراسیون جهانی شهرهای توریستی در سال 2012، توسط شهرهای معروف توریستی و سازمان های گردشگری جهان تشکیل شد.

این فدراسیون با داشتن دفتر مرکزی و دبیرخانه خود در پکن (PRC)، اکنون به یک سازمان معتبر بین المللی گردشگری تبدیل شده است.

بالا