ترکمنستان در میان 100 برند برترملی با ارزش در جهان

ترکمنستان در فهرست رده بندی ملی مالی سال 2020، توسط شرکتی انگلیسی که در زمینه مشاور بین الملل برند مالی و حسابرسی تخصص دارد در بین 100 برند برتر قرار گرفت و توانست جایگاه 81 را از آن خود کند.

این رتبه بندی شامل شاخص های ارزیابی مختلفی از جمله شاخص GDP، توسعه و جذب گردشگر، قوانین تجاری و سیاسی می باشد.

تدوین کنندگان رتبه بندی بر این باورند که وضعیت نام تجاری کشور هم بر اعتبار آن، شناسایی و درک از حال و آینده آن تأثیر دارد و هم تأثیر مستقیمی بر توانایی رقابت و توسعه اقتصادی در سطح جهانی دارد.

در این رتبه بندی آمریکا و چین جزو بهترین و با ارزش ترین برندها شدند.

بالا