ترکمنستان در نظر دارد تیپ های سیمانی جدیدی تولید کند

ترکمنستان در نظر دارد تولید انواع جدید سیمان را در کارخانه های سیمان وزارت صنعت آغاز کند.

معاون رئیس کابینه وزیران، شاه‌محمد دوردیلیف، در روز جمعه، با رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردی‌محمداف کنفرانس ویدیویی داشتند.

براساس این گزارش، وزارت صنعت به همراه موسسه شیمیِ آکادمی علوم، در استفاده از مواد افزودنی معدنی فعال در تولید سیمان اقدامات موفقی انجام دادند.

ترکمنستان قبلاً سیمان پرتلند درجه 400-G20-K را تولید می کرد. اکنون کارهایی جهت تولید سیمان درجه 500-G20-K در دست اقدام است.

مکمل های معدنی لازم برای تولید، پورفیریت های بازالت، از کانسار افرا که متعلق به بخش سنگ معدن بالکان است، استخراج می شوند. این مواد معدنی به دلیل خاصیت فیزیکی وشیمیایی، کیفیت سیمان را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشند.

تولید محصولات مذکور، باعث افزایش حجم تولید سیمان باکیفیت، تا 20 درصد می شود.

رئیس دولت گفت که همه امکانات، در درجه اول برای تشدید کار بر روی تولید محصولات جایگزین وارداتی در کشور وجود دارد.

رئیس جمهور قربان قلی بردی محمداف، بر اهمیت پل های حمل و نقل که در کشور در کریدورهای بین المللی به بهره برداری رسیده است؛ تأکید کرد. در همین زمان، رهبر ترکمنستان به دلیل کاستی های موجود در عملکرد صحیح و تعمیر به موقع پل ها، از عملکرد معاون وزیر ابراز نارضایتی کرد.

رئیس جمهور ترکمنستان، به معاون وزیر دستور داد تا کنترل شخصی بر نگهداری مناسب و تعمیر به موقع پل ها در استان های این کشور داشته باشد.

بالا