ترکمنستان دسترسی تاجیکستان به خزر را فراهم می کند

 «سردار بردی محمداف» رئیس جمهوری ترکمنستان در جریان مذاکره با «امامعلی رحمان» رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که عشق‌آباد، آماده ایجاد یک کریدور حمل و نقل به همراه با تاجیکستان به منظور دسترسی تجاری دوشنبه به دریای خزر است.

 به نقل از روزنامه دولتی «ترکمنستان بی طرف» رئیس جمهوری ترکمنستان پیشنهاد داد که تاجیکستان از امکانات بندر ترکمن باشی (کراسنوودسک سابق) در دریای خزر برای ارتباطات تجاری بین المللی استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز بخش حمل و نقل اولویت مطلق همکاری ترکمنستان و تاجیکستان است.

به گفته وی، تلاش ها در اینجا باید به سمت ایجاد یک زیرساخت قدرتمند و مدرن باشد که یکپارچگی سیستم های حمل و نقل آسیا، اروپا و خاورمیانه را تضمین کند.

رئیس جمهوری ترکمنستان گفت: عشق اباد آماده است تا در مورد استفاده از امکانات بندر بین المللی ترکمن باشی به نفع تاجیکستان با شرایط مساعد گفتگو کند.

ترکمنستان دسترسی تاجیکستان به خزر را فراهم می کند

وی همچنین پیشنهاد کرد که امکان از سرگیری حمل و نقل هوایی مستقیم و ترانزیتی بین ترکمنستان و تاجیکستان بررسی شود.

بردی محمداف تاکید کرد که عشق آباد آماده همکاری برای ایجاد یک کریدور حمل و نقل به سمت دریای خزر با شراکت ترکمنستان و تاجیکستان است تا دسترسی تاجیکستان به دریای خزر فراهم شود.

به نظر وی، کشورهای آسیای مرکزی که دسترسی مستقیم به اقیانوس جهانی ندارند، باید از امکانات زیرساخت های بندری شرق خزر برای ورود به بازارهای جهانی نهایت استفاده را ببرند.

امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد که این کشورها قصد دارند حجم حمل و نقل بار از طریق جاده و ریلی در سراسر خاک دو کشور را افزایش دهند.

بالا