ترکمنستان سرکنسول جدید خود را در کازان منصوب کرد

رئیس جمهور ترکمنستان قربان قلی بردی محمداف، بایرام اف آتادوردی را به عنوان سرکنسول ترکمنستان در شهر کازان روسیه منصوب کرد.

رئیس دولت در جلسه ویدئویی کابینه وزیران ترکمنستان در روز جمعه قطعنامه ای برای انتصاب بایرام اف به عنوان سرکنسول ترکمنستان در کازان روسیه امضا کرد.

قبل از این انتصاب، بایرام اف مسئولیت کنسول ترکمنستان در شهر آستاراخان روسیه را بر عهده داشت.

کنسولگری ترکمنستان در کازان در دسامبر سال 2019 افتتاح شد.

بالا