ترکمنستان عوارض تردد وسایل نقلیه خارجی را بازبینی می کند

رئیس جمهور ترکمنستان «قربان قلی برد محمداف» با امضای قطعنامه ایجاد کمیسیون میان‌اداره‌ای با ساختار و مقررات این کمیسیون موافقت کرد. کمیسیون میان‌اداره‌ای به تحلیل عوارض لازم برای خودروها و وسایل نقلیه کشورهای خارجی که قصد ورود و تردد در ترکمنستان را دارند می پردازد.

پیرو گزارش معاون نخست وزیر «بایرام گلدی عوض اف»، رئیس جمهور بر امور کلیدی آینده نزدیک یعنی یکپارچگی مداوم با سیستم حمل و نقل جهانی، توسعه زیرساخت های بزرگراه های اصلی و اتصال مسیرها و تقاطع های شرق-به-غرب و شمال-به-جنوب تاکید کردند.

رئیس دولت همچنین پروژه های حمل و نقل از جمله ساخت بزرگراه آسیای میانه به منظور دسترسی به ترکیه و تسریع افتتاح کوریدورهای «لاپیس لازولی» و «اروپا-قفقاز-آسیا» یا TRACECA را ضروری دانستند.

قطعنامه مربوط به میزان عوارض ورود و تردد در ترکمنستان، به منظور افزایش اثربخشی کوریدورهای تردد، افزایش رقابت در سیستم حمل و نقل، گسترش جریان مبادلات و افزایش حجم تجارت خارجی به امضاء رسیده است.

بالا