ترکمنستان میزبان وزرای حمل‌ونقل کشورهای محصور در خشکی

نشست وزرای حمل‌ونقل کشورهای کشورهای محصور در خشکی و فاقد دسترسی به آب‌های آزاد در ترکمنستان برگزار می‌شود.

قرار است این نشست در ماه مارس سال 2020 برگزار شود.

«قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان به نهادهای دولتی این کشور دستور برگزاری این جلسه در سطح عالی را صادر کرد.

وزارت امور خارجه، وزارت صنعت و ارتباطات و وزارت تجارت و ارتباطات خارجی ترکمنستان مسئولیت برگزاری این نشست را برعهده گرفتند.

شایان ذکر است که تمام 5 کشور آسیای مرکزی به اقیانوس دسترسی ندارند و این یکی از عوامل توسعه کند تجارت در منطقه می‌باشد.

در حال حاضر موضوع استفاده از بنادر روسیه، چین و ایران توسط کشورهای آسیای مرکزی برای برآوردن ظرفیت صادراتی آنان بررسی می‌شود.

بالا