تشدید نظارت بر تردد خودروهای داخلی و خارجی در ترکمنستان

معاون نخست وزیر ترکمنستان از برنامه ایجاد سامانه ماهواره‌ای برای رصد و پایش خودروهای داخلی و خارجی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، «بیرامگلدی آوازاف» معاون نخست وزیر ترکمنستان در قالب نشست وزرا از ایجاد سامانه ماهواره‌ای برای مانیتورینگ خودروهای داخلی و خارجی خبر داد.

وی گفت: آژانس دولتی «ترکمن اوتو ترنسپورت» مسائل ایجاد سامانه «GPS» برای مانیتورینگ خودروهای داخلی و خارجی برنامه‌ریزی می‌کند.

بر اساس این برنامه قرار است در خودروهای نهادهای دولتی ترکمنستان دستگاه‌های «GPS» برای نظارت نصب می‌شود.

این سامانه قابلیت تشخیص مسیر خودروها را خواهد داشت.

در مرحله نخست برنامه دستگاه‌های مذکور در اتوبوس‌های عمومی و تاکسی‌ها نصب می‌شود و این اقدامات فعالیت نهادهای دولتی را راحت تر خواهد کرد.

در مرحله دوم این پروژه دستگاه‌ها در کامیون‌ها با پلاک ترکمنی نصب می‌شود.

در مرحله سوم این دستگاه‌ها در خودروهای باری خارجی نصب شده و پروسه دریافت خدمات دولتی را تسهیل می‌کند.

اطلاعات از تمام دستگاه‌ها در مرکز یکسان شده و مطالعات مرتبط جهت تسهیل فعالیت رانندگان انجام می‌شود.

قرار است برنامه تا اول اکتبر سال جاری انجام شود.

بالا