مرکز بین المللی توسعه سیاست مهاجرت (ICMPD) اعلام کرد که اتحادیه اروپا آماده است تا بیش از ۲۱ میلیون یورو برای طرح‌های غیرانتفاعی در آسیای میانه اختصاص دهد.

 مرکز بین المللی توسعه سیاست مهاجرت (ICMPD) که از سوی اتحادیه اروپا حمایت می شود تصریح کرد؛ این مبلغ یکی از بزرگترین مبالغی است که اتحادیه اروپا تا به حال برای اهداف غیرانتفاعی در منطقه هزینه خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا در نظر دارد تعدادی ازپروژه‌ها را در کشورهای آسیای مرکزی که با مسائل مهاجرت و توسعه اقتصادی مرتبط هستند، تامین مالی کند و در همین راستا توجه ویژه ای به حقوق بشر، برابری جنسیتی و حمایت از گروه های آسیب پذیر خواهد شد.

به عنوان بخشی از این پروژه، قرار است سازمان های غیرانتفاعی در پنج کشور منطقه شامل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان تامین مالی شوند. از جمله وظایف تعریف شده این سازمان‌ها، کمک به نهادهای جامعه مدنی فعال در مناطق مرزی و فعال کردن مباحث مرتبط با مهاجرت و مناطق مرزی در جامعه است.

بر پایه توضیحات مناقصه مشاهده شده برای تخصیص این مبلغ که توسط شبکه راشا تودی روسیه (RT) منتشر شده است، «برنامه کمک به مدیریت مرزهای آسیای مرکزی یک ابتکار بلندمدت است.»

این اسناد همچنین نشان می دهد که کمک های مالی به سازمان هایی اولویت دارد که با مقامات محلی کشورهای آسیای مرکزی همکاری نزدیک دارند.

یکی دیگر از شرایط مهم برای اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه اتحادیه اروپا باید به اصطلاح دیده شدن آنها باشد، به این معنی که در تخصیص بودجه افزایش توجه عمومی به موضوعات هم مد نظر خواهد بود.

اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

بالا