تعدیل نیروی 450 نفر در دفاتر «ترکمن‌گاز» تا 1 سپتامبر

هلدینگ دولتی «ترکمن گاز» و وکلای حقوقی این نهاد، به دلیل عدم درامد کافی از اواسط ژوئن به کارمندان خود پیشنهاد داده‌اند، نامه های استعفای خود را تا 1 ژوئیه ارائه دهند.
کارمندان از تحویل استعفانامه خودداری کرده و برخی با دفتر بازرسی تماس گرفتند و درنتیجه تعدیل نیرو در تاریخ 1 ژوئیه عملی نشد.
با این حال کارفرمایان مجدداً نیروهای خود را فراخواندند و تعدیل نیرو را در تاریخ 1 سپتامبر قطعی و غیرقابل‌ تغییر خواندند. (مبلغی معادل 2ماه حقوق به نیروهای تعدیل شده پرداخت خواهد شد). / Chronicles of Turkmenistan

بالا