ترکمنستان و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد "یونیدو" در زمینه‌ توسعه زیرساخت‌های با کیفیت، پارک‌های فناوری، نوسازی تاسیسات صنعتی، ارتقای فناوری و سرمایه گذاری از نزدیک همکاری خواهند کرد.

راویندرا ویکرماسینگه نماینده سازمان ملل در بخش توسعه صنعتی (یونیدو) اعلام کرد قصد دارد همکاری‌های فنی با دولت ترکمنستان را تقویت کند و تجربه برای تحقق پتانسیل‌های اجتماعی-اقتصادی را با این کشور به اشتراک بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: یونیدو در نظر دارد به ترکمنستان کمک کند تا به پلتفرم‌های بین المللی و شبکه‌های گسترده لازم برای اجرای پروژه‌های صنعتی اولویت دار دسترسی پیدا کند.

ویکرماسینگه گفت: ترکمنستان و یونیدو در زمینه‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌های با کیفیت، پارک‌های فناوری، نوسازی تاسیسات صنعتی، ارتقای فناوری و سرمایه گذاری از نزدیک همکاری خواهند کرد.

در ماه فوریه، عشق آباد قصد خود را برای گسترش همکاری با یونیدو اعلام کرد و قدم بعدی در این راستا باید امضای اسناد جدید در مورد تعدادی از پروژه‌های تخصصی باشد.

تمرکز طرف ترکمنی بر توسعه همکاری با این سازمان با هدف تقویت ایمنی زیست محیطی پروژه‌های صنعتی خود است.

بالا