تقویت و بهبود روابط رسانه‌ها و دولت ترکمنستان

دوره آموزشی با موضوع تقویت تعامل رسانه‌ها و دولت ترکمنستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک دوره آموزشی با موضوع تقویت تعاملات رسانه‌ها و دولت ترکمنستان در شهر «عشق آباد» برگزار شد.

این دوره آموزشی به میزبانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و با حضور خبرنگاران رسانه‌های ترکمن برپا شد.

«ناتالیا درازد» رئیس مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در ترکمنستان اظهار داشت: موضوع تقویت تعاملات رسانه‌ها و دولت ترکمنستان به ویژه در چارچوب برنامه‌های ملی گسترش تکنولوژی‌های دیجیتال بسیار مهم است.

وی افزود: ما مکانیزم‌های توسعه رسانه‌های آنلاین را در نظر گرفتیم.

در این دوره آمزوشی خبرنگاران اروپایی به همتایان ترکمنستانی ابزارهای مختلف برای افزایش کفیت مطالب خبری را معرفی کردند.

همچنین تشکیل استراتژی اطلاعاتی نهادهای دولتی و ارتباطات آنان با اجتماع مورد بررسی قرار گرفت.

دولت ترکمنستان تلاش برای فراهم کردن شرایط مطلوب برای فعالیت رسانه‌های دولتی و مستقل می‌کند.

«قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان حکم برقراری روابط نزدیک بین وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و دیگر نهادهای دولتی با اجتماع از طریق ایجاد سایت‌های رسمی را صادر کرده است.

بالا