آموزش‌های آنلاین به عنوان بخشی از پروژه «تقویت پتانسیل تجاری ترکمنستان» که با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد و وزارت تجارت و روابط اقتصادی خارجی ترکمنستان برگزار شد.

این برنامه به منظور توسعه مهارت‌های سیاست تجاری برگزار شده است.

مشاوران بین المللی شرکت بریتانیایی "Crown Agents" Evgenia Pomerlyan و «ولادیمیر تروفیمچوک» در آن حضور داشتند.

کارشناسان بحث‌های تعاملی در مورد توسعه و رشد مهارت‌های مذاکره، تضادها در تجارت بین‌الملل و منافع کشورها یا مناطق جداگانه، ابزارهای تجاری و ریسک مدیریتی، توسعه مهارت‌های تحقیقات تجاری و تحلیل و ابزارهای تنظیم تجارت کالا و خدمات برگزار کردند.

انتظار می‌رود این آموزش‌ها به تقویت مهارت‌های متخصصان تجارت ترکمنستان برای توسعه سیاست‌های تجاری در جهت افزایش پتانسیل صادرات ترکمنستان کمک کند.

در این آموزش‌ها موسساتی مانند وزارت امور خارجه، وزارت تجارت و روابط اقتصادی خارجی، وزارت دارایی و اقتصاد، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، آژانس حمل و نقل و ارتباطات زیرمجموعه کابینه وزیران، وزارت کشاورزی و امنیتی، وزارت صنعت و تولیدات ساختمانی، وزارت صنایع نساجی، بانک مرکزی، بانک دولتی امور اقتصادی خارجی، گمرکات کشور، سرویس دولتی بهداشت و کنترل بیماری وزارت بهداشت، درمان و صنعت پزشکی، بورس کالا و مواد خام دولتی، اتاق بازرگانی و صنعت و اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان شرکت داشتند.

پروژه مشترک برنامه توسعه سازمان ملل و وزارت تجارت و روابط اقتصادی خارجی ترکمنستان تحت عنوان «تقویت پتانسیل تجاری ترکمنستان» در سال 2019 آغاز شد و با هدف تقویت پتانسیل تجاری و گسترش توان رقابتی توسعه اقتصادی این کشور در جهت استفاده از منابع جدید رشد اقتصادی و بهبود رفاه مردم بود.

بالا