تهیه تجهیزات مقابله با کووید – 19 توسط اتحادیه اروپا

به گزارش akipress، اتحادیه اروپا تامین ژنراتورهای اکسیژن، تجهیزات محافظ شخصی و آزمایش های COVID-19 را برای ترکمنستان انجام می دهد.
بر این اساس 400.000 تجهیزات محافظت شخصی و 1000 ست آزمایشات تشخیصی کووید -19 در اختیار قرار خواهد گرفت. همچنین علاوه بر تهیه داروها و تجهیزات لازم، به آزمایشگاه ها و بیمارستان های ترکمنستان نیز کمک می شود تا در آینده برای انجام همه گیری های مشابه احتمالی، آمادگی بهتری داشته باشند.
این برنامه که مختصرا CACCR نامیده می شود از طریق سازمان بهداشت جهانی (WHO) پیاده سازی می شود و هزینه کل آن 3 میلیون یورو است.

بالا