توافق روسای جمهور ترکمنستان و کره جنوبی برای تقویت همکاری های دو جانبه

رئیس جمهور ترکمنستان قربان قلی بردی محمداف روز جمعه گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور کره جنوبی، مون جه این برقرار کرد.

طرفین با تأکید بر وابستگی مواضع دو کشور در مورد موضوعات اصلی در دستور کار جهانی، توافق کردند که همکاری های متقابل را در صحنه جهانی تقویت کنند.

رؤسای دولتها بر اثربخشی همکاریهای دو جانبه و چند جانبه تاکید کردند. همچنین به اهمیت کمیسیون های بین دولتی و شوراهای بازرگانی در ایجاد روابط تجاری و اقتصادی متقابل اشاره کردند و ابراز اطمینان کردند که جلسه عادی شورای تجارت ترکمنستان و کره که روز قبل برگزار شد، موجب گسترش و تعمیق تجارت و همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری خواهد شد.

بالا