تولید بیش از 241 میلیون کیلووات ساعت برق در نیروگاه برق دولتی آوازه

 

در بازه زمانی سه ماهه اول سال 2021 مجموعا بیش از 241 میلیون کیلووات ساعت برق در نیروگاه برق دولتی آوازه تولید شده که 21 میلیون کیلووات ساعت بیشتر از میزان مشخص شده در برنامه این نیروگاه است. در سال 2018 قراردادی برای اختصاص 500 میلیون دلار به منظور تکمیل سیستم خط انتقال برق داخلی، میان ترکمنستان و بانک توسعه آسیایی منعقد شد که به موجب این قرارداد، تکمیل و احداث سیستم خط انتقال برق ولتاژ بالای آخال-بالکان و بالکان-داش آغوز انجام خواهد شد.

براساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است تا سال 2024، میزان برق تولیدی در ترکمنستان به میزان 33 میلیارد کیلووات ساعت افزایش یابد. موضوعی که در صورت تحقق، برخی از کارشناسان اقتصادی دستیابی به آنرا تحولی در تولید برق این کشور توصیف کرده اند.

بالا