تولید بیش از 35 هزار تن برنج در شمال ترکمنستان

 

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان، برنامه سالانه تولید برنج توسط کشاورزان منطقه شمالی کشور با موفقیت اجرا شد. آن ها  موفق به تولید بیش از 35000 تن برنج از 8 هزار و 100 هکتار شدند که  بیش از انتظار بود.

کشاورزان  استان داش آغوز تجربه گرانبهایی در کشت محصول دارند. مجموعه اقدامات حمایتی دولت و همچنین ترکیب بهینه کشت سنتی و نوآوری های کشاورزی ، اصلی ترین عوامل توسعه پایدار این حوزه است.

مزارع شهرستان ترکمنباشی که دارای چرخه کامل تولید برنج هستند، در زمینه تولید این محصول توانمندی ویژه ای دارند.

محصول جدید که عمدتاً از انواع Nukus2  ، Munbashy و Alenga تشکیل می شود، به کارخانه  مدرن فرآوری برنج شهرستان تحویل داده شده است که قادر است تا 30،000 تن برنج مرغوب را  در سال ارائه دهد.

بالا