تولید روزانه 50 هزار تخم مرغ در مزرعه پرورش طیور لباپ

 

 

به گزارش "بیزینس" مجتمع مرغداری لباپ یک شرکت بازرگانی خارجی تعاونی متعلق به اتحادیه جامعه مصرف کنندگان استان لباپ واقع در شهرستان چارجو است که بیش از 50 هزار تخم مرغ روزانه تولید می کند.

مجتمع مرغداری ، که در سال 2016 راه اندازی شد ، حاوی بیش از 70 هزار مرغ است .

ساخت مزرعه پرورش طیور جدیدی در حال حاضر در نزدیکی این مجموعه در حال انجام است.

کارآفرینان استان لباپ از ابتدای سال تاکنون 56.65 تن گوشت گاو ، حدود 237 تن گوشت مرغ ، 1473 تن شیر و حدود 179 تن انواع لبنیات تولید کرده اند.

بالا