تولید مازاد محصولات پلاستیکی

انجمن اقتصادی Türkmen Şöhle، تولید کننده محصولات پلاستیکی و پلی اتیلن در ترکمنستان، تولید کیسه های پلاستیکی، از جمله زباله را آغاز کرده است.

از جمله تولیدات این مجموعه می توان به این موارد اشاره کرد: محصولات پلاستیکی، گلدان های گل، لیوان، قالب اسباب بازی کودکان، ظروف مخصوص رنگ، ظروف محصولات لبنی و ظروف مختلف و سایر وسایل خانگی، ظروف مخصوص محصولات غذایی و غیر غذایی و تولید محصولات چاپی برای اهداف صنعتی مانند آرم های تجاری.

بالا