تولید 48 هزار تن برنج در استان لباپ

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکمنستان تولیدکنندگان برنج در استان لباپ موفق شدند 48000 تن برنج تولید نمایند و دستور دولت برای تولید برنج را تحقق بخشند.

امسال مزارع برنج در دره آمودریا بیش از 10 هزار هکتار از مزارع را به خود اختصاص داده بودند.

تولیدکنندگان برنج در شهرستان چارجو (ترکمن آباد) سهم قابل توجهی در این موفقیت داشتند. آن ها با تحویل حدود 10 هزار تن غلات، به طور قابل توجهی فراتر از تعهدات قرارداد خود عمل نمودند. متوسط بهره وری هر هکتار مزارع برنج 5500 کیلوگرم بوده است. کشاورزان شهرستان کرکی(آتامراد) نیز در تولید برنج سهم بالایی داشتند.

استفاده بهینه کشاوزان از تجهیزات مدرن سازندگان مطرح جهان موجبات برداشت به موقع و بدون اتلاف برنج را فراهم نموده است.

بالا