تونل های ضد عفونی در مرز ایران - ترکمنستان

نشست سه جانبه بین روسای وزارتخانه های حمل و نقل ترکمنستان، جمهوری ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران درباره همکاری حمل و نقل و ترانزیت بین کشورها روز سه شنبه در قالب ویدئو کنفرانس برگزار شد.

افراد حاضر در این نشست نماینده ترکمنستان نایب رئیس کابینه وزیران، مسئول بخش حمل و نقل، بایرام گلدی عوض اف؛ نماینده ازبکستان الیار غنی اف وزیر حمل و نقل و نماینده هیئت ایرانی به سرپرستی محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی بودند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاون رئیس جمهور ترکمنستان در این جلسه گفت: اقدامات بسیاری برای جلوگیری از گسترش COVID-19 در مرزهای ترکمنستان مانند ایجاد تونل های ضد عفونی انجام شده است.

وزیر ایران با بیان اینکه پروتکل های بهداشتی در 24 پایانه مرزی به دلیل شیوع کرونا ویروس اجرا شده است، افزود: براساس توافق نامه های بین ایران و ترکمنستان تونل های ضد عفونی طی دو هفته آینده در مرزها نصب می شود.

اسلامی خاطرنشان کرد: کلیه تجار و بازرگانان موظف هستند پروتکل های بهداشتی را اجرا کنند.

وزیر حمل و نقل ازبکستان الیار غنی اف تأکید کرد همه رانندگان موظف هستند لباس های محافظ (گان) بپوشند، مطابق با پروتکل های بهداشتی رفتار کنند و ظرف 10 روز محموله را به مقصد خود تحویل دهند.

براساس توافق بین سه کشور، اسناد ضروری حمل و نقل از طریق وسایل الکترونیکی رد و بدل می شود.

بالا