جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه آزاد. -پذیرش و ثبت نام از متقاضیان غیر ایرانی

 

نامه شماره 8611 مورخ 23 / 08 / 1401 معاون بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص پذیرش و ثبت نام از متقاضیان غیر ایرانی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی در رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی به همراه آدرس سایت های اینترنتی

2022111608474151775283146

بالا