جزئیات اصلاح قانون اساسی ترکمنستان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، نشست کمیسیون قانون اساسی ترکمنستان به ریاست «قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور این کشور برگزار شد.

کارشناسان به همراه رئیس جمهور مجموعه اصلاحات جدید قانون اساسی را بررسی کردند.

بردی محمداف در این نشست اظهار داشت: برنامه اصلاحات با هدف نوسازی سیستم قانونگذاری کشور انجام خواهد شد که طبق آن اختیارات پارلمان افزایش خواهد یافت.

قرار است نهاد موسوم به شورای مردمی و مجلس (پارلمان) با یکدیگر ادغام شده و تبدیل به یک نهاد واحد شوند.

طبق قوانین ترکمنستان مجلس اختیارات گسترده‌ای از جمله تصویب قوانین، اصلاح قانون اساسی، تصویب بودجه، برگزاری رفراندوم‌ها، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی، مسائل برکناری مقامات ارشد و تأیید توافقنامه‌های بین‌المللی را دارد.

شورای مردمی چنین اختیاراتی ندارد و در نشست‌های آن مسائل ملی بررسی و یک بار در سال به رهبری رئیس جمهور برگزار می‌شود.

در حال حاضر دولت ترکمنستان برای تبدیل شورای مردمی به نهاد دائمی و همکاری نزدیکتر آن با مجلس تلاش می‌کند.

بالا