جلسه احداث امکانات در پایانه های مرزی ترکمنستان و ایران

روز 30 ماه مه جلسه ای ویدئوکنفرانسی بین نمایندگان «کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان» برگزار شد و طرفین پیرامون کنترل ساخت و ساز و راه اندازی تاسیسات ضدعفونی و گندزدایی درحال ساخت در بازرسی های مرزی «سرخس-سرخس»، «آرتیک-لطف آباد» و «آلتین آسیر-اینچه برون» به گفتگو پرداختند.
حاضرین در این جلسه شامل نمایندگان وزارت امورخارجه، بهداشت و صنایع پزشکی، کشاورزی و حفاظت محیط زیست، معماری و عمران ترکمنستان و همچنین آژانس دولتی Türkmendemirýollary و دپارتمانهای خدمات مرزی و گمرکی بودند.

طی این جلسه، مسائل مختلفی مربوط به شیوه عملیاتی تاسیسات مذکور و همچنین رویه حمل و نقل مستقیم کالاها از طریق این تاسیسات مورد بحث قرار گرفت.

بالا