جلسه هماهنگی کمیته های کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان در عشق آباد

98-07-09

 

جلسه هماهنگی کمیته های کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان با حضور معاون حمل و نقل وزرات راه و شهرسازی ، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان و جمعی از مسئولین دولتی شب گذشته در هتل ییلدیز عشق آباد برگزار گردید.

بالا