شرکت‌های نفتی در نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکمنستان که آذرماه برگزار می‌شود به‌صورت فعال شرکت می‌کنند.

نمایشگاه اختصاصی ایران پس از چهار سال اواخر آذرماه در محل اتاق بازرگانی ترکمنستان در عشق‌آباد برگزار می‌شود.

شرکت‌های نفتی ایران در این نمایشگاه حضور پررنگ خواهند داشت.

شرکت‌های پتروشیمی، سازندگان تجهیزات، شرکت‌های دولتی و غیردولتی و... در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق‌آباد ترکمنستان حضور می‌یابند.

بالا