دستورات «بردی محمداف» برای جلوگیری از ورود «کرونا» به ترکمنستان

رئیس جمهور ترکمنستان دستوراتی برای جلوگیری از ورود ویروس «کرونا» به این کشور را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، «قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان در نشست کابینه وزرای این کشور مجموعه اقدامات برای جلوگیری از ورود ویروس «کرونا» به جمهوری را مطرح کرد.

در این نشست «پورلی اگامرداف» معاون نخست وزیر و «ممدمرد گلدینیازاف» وزیر آموزش ترکمنستان گزارشات خود رادر این زمینه قرائت کردند.

بردی محمداف در این نشست دستور انجام مانیتورینگ دائم سلامت تمام شهروندان ترکمنستان و اجرای آزمایشات پزشکی را ارائه داد.

به گفته رئیس جمهور ترکمنستان، نهادهای دولتی از جمله نهادهای بهداشتی تمام تلاش برای جلوگیری از ورود کرونا به کشور را ارائه کردند.

وی گفت: همینطور باید گروه‌های خاص پزشکان تشکیل شود و نظارت آنان بر کودکستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها تشدید شود.

بردی محمداف گفت: باید توجه بیشتر به تربیت نسل جوان ارائه شود تا آنها قوانین بهداشتی را دقیق‌تر رعایت کنند و افزایش علاقه جوانان به ورزش هم یک شرط مهم است.

تاکنون در ترکمنستان موارد کرونا ثبت نشده است و کارشناسان سازمان بهداشت جهانی این عامل را تائید کرده اند.

رسانه‌های منطقه‌ای از وضع محدودیت‌های جدی برای تردد بین استان‌های این کشور خبر می‌دهند.

قرنطینه برای مسافران خارجی در شهر «ترکمن آباد» ایجاد شده است.

بالا