دومین کمیته خدمات فنی و مهندسی اتاق مشترک ایران و ترکمنستان به ریاست جناب آقای مهندس یکتا رئیس کمیسیون با حضور اعضا اتاق و میهمانان محترم از وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی برگزار گردید . در این جلسه به تحلیل نمایشگاه ایران در ترکمنستان از زبان دبیر اتاق مشترک سرکار خانم کمال و تجار حاضر در نمایشگاه، ضمانت نامه های تجاری تجار، راههای مراودات مالی،روش های نهایی سازی تجارت و شنیدن سخنان اعضا و شرح پتانسیل های آنا و مناقصات ترکمنستان را راههای شرکت در آنها و بسیاری از مواردی که برای اعضا قابل توجه بود پرداخته شد.

اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

بالا