دیدار رؤسای جمهور ترکمنستان، افغانستان و آذربایجان درباره‌ی کریدور حمل و نقل

جلسه‌ای 3جانبه بین «بردی محمداف»، «اشرف غنی» و «الهام علی اف» در روز پنجشنبه برگزار شد و رؤسای جمهور سه کشور به تبادل نظر پیرامون مسائل «کوریدور حمل و نقلی موسوم به Lapis Lazuli» که افغانستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه را به هم پیوند می‌دهد، پرداختند.

سران سه دولت خاطرنشان کردند که اجرای پروژه‌ها باهدف ایجاد کوریدورهای ترانزیت و حمل بین‌قاره‌ای، باعث تقویت روابط منطقه‌ای، تجاری و اقتصادی خواهد شد و پشتوانه توسعه پایدار جهانی خواهد بود.
رئیس جمهور ترکمنستان خاطر نشان کرد: «به عنوان بخشی از تلاش‌های بین‌المللی مبارزه با کوید-19، ترکمنستان، افغانستان و آذربایجان تمهیدات مشترکی را اجرایی کردند. این سه کشور در تقاطع راه‌های قاره‌ای قرار دارند و نواحی این سرزمین‌ها، دسترسی به آسیای جنوبی، آسیا اقیانوسیه، دریای سیاه و مدیترانه، خاور میانه، روسیه و بالتیک را فراهم می‌آورد.

«بردی محمداف» همچنین پیشنهاد ساده‌سازی عملیات گمرکی را به کمک سیستم کنترلی مبتنی بر اصل «تک پنجره‌ای» مطرح کرد.
«الهام علی اف» و «محمد اشرف غنی» ابراز اطمینان کردند پروژه‌های عظیم حمل و ارتباطات که توسط ترکمنستان آغاز شده، نقش مهمی در تقویت پایه‌های ثبات در منطقه ایفا خواهد کرد.

 

بالا