دیدار رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با سفیر ترکمنستان آقای احمد قربان اف

عصر روز پنجشنبه مجید محمدنژاد با احمد قربان اف پیرامون مسائل دو کشور و اتاق مشترک به گفتگو نشستند. در این نشست مسائلی از قبیل تقویت در حوزه تجارت و تولید کالاهای ایرانی به منظور صادرات به کشور ترکمنستان و ارتقا سطح تجارت و مبادلات کالا بین دو کشور مورد بحث قرار گرفت.

همچنین یکی از دغدغه های مهم تجار و شرکت های حمل و نقل که موضوع ترانزیت و حمل و نقل کالا می باشد بیان گردید که دو طرف راه های بهبود در این زمینه را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

شایان ذکر است در پایان این دیدار از سوی رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان پیشنهاد جهت بازدید از شرکت های توانمند تولیدی داخلی و همچنین بازدید از استان های همجوار با ترکمنستان که نقش مهمی در روابط دو کشور ایفاد می کنند و بسیار تاثیرگذار می باشند، مطرح گردید که مورد استقبال سفیر کشور ترکمنستان قرار گرفت.

ایشان همچنین برگزاری جلسه با بخش خصوصی و ریاست اتاق بازرگانی ایران را در لیست برنامه های آتی خود قرار دادند.

احمد قربان اف سفیر ترکمنستان در این دیدار افزود تقویت سطح روابط دو کشور و نقاط قابل بهبود در این حوزه از طریق وزارت امور خارجه پیگیری خواهد شد.

بالا