رئیس جمهور  ترکمنستان دستور آماده‌سازی برنامه مقابله با بحران ناشی از کرونا را صادر کرد

قربان قلی بردی محمداف در نشست ویدئوکنفرانسی دولت به منظور بازبینی نتایج 5ماهه، دستوراتی را برای کابینه وزیران و با هدف توسعه برنامه اقتصادی 2020-2021 صادر کرد. این برنامه با هدف بازیابی اقتصاد از وضعیت فعلی و همچنین اطمینان از دستیابی به شاخص های پیش از بحران در حوزه اقتصاد کلان صورت خواهد گرفت.

رئیس دولت خاطرنشان کرد چنین برنامه ای در میان فرایندهای منفی که اقتصاد جهانی با آن مواجه است و شاخص های اقتصادی ترکمنستان که متاثر از این بحران است، الزامی است.

بردی محمداف بر اهمیت تامین سرمایه در بخش اقتصاد و صادرات تاکید کرده و سرمایه گذاری در بهداشت و بهزیستی اجتماعی را از اولویت ها دانست. /Orient.tm

بالا