راه اندازی گلخانه ای مدرن در استان داش آغوز ترکمنستان

به گزارش بیزینس، شرکت Altyn Gala Gurlushyk قصد دارد گلخانه ای مدرن در شهرستان کوراغلو استان داش آغوز ترکمنستان به بهره برداری رساند.

مورد مذکور دومین گلخانه  این شرکت است  و مساحت پنج هکتار را دربر می گیرد.

گلخانه جدید که در زمین های اختصاص یافته توسط دولت برای مالکیت بلند مدت ساخته شده است ، مجهز به فناوری های مدرن است.

این شرکت قبل از تحویل محصولات به مصرف کنندگان ، آن ها  را در یک آزمایشگاه ویژه آزمایش می کند.

شرکت Altyn Gala Gurlushyk عضو اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان  قصد دارد تا مزارع گلخانه ای خود را گسترش دهد.

بالا