دکتر رحمان قره باش عضو هیات نمایندگان استان گلستان و نایب رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی خود را در جلسه راهکارهای فعال سازی و راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون که به ابتکار استانداری گلستان با حضور مدیران ارشد استانی ، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی استان گلستان برگزار گردید، بیان کردند.

۱-طراحی نقشه عملیاتی منطقه آزاد
۲-تعریف و تدوین ساختار منطقه آزاد اینچه‌برون
۳-فازبندی جغرافیایی برای عملیاتی کردن فعالیت های زیر ساختی منطقه ازاد اینچه برون
۴-فراهم نمودن زمینه های رقابت پذیری با استفاده از مکانیزم های قانونی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی
۵-تدوین مزیت های نسبی منطقه آزاد اینچه برون و تقویت آن
۶- تعریف برنامه اجرایی زمان بندی شده ۵ساله برای تحقق عملیاتی مزیتهای نسبی منطقه آزاد اینچه برون
۷-ترسیم شرح وظایف ادارات شبه مزاحم در پیشبرد فعالیت های اجرایی منطقه آزاد اینچه برون
نظیر:راه اهن –بنیاد علوی و غیره...برای سرمایه گذاری
۸-تامین زیرساخت های سخت افزاری مثل برق کشی آبرسانی و گاز رسانی به عنوان وظایف اولیه حاکمیتی
۹-تامین زیرساخت های نرم افزاری اداره منطقه آزاد با الگوبرداری از منطقه آزاد مشابه مثل بندرانزلی، امیرآباد
۱۰-جلوگیری از شکل گیری رانت خواری و گروههای رانت خوار با اجرای عملی قانون گردش آزاد اطلاعات
۱۱-استفاده از توانمندی‌های داخلی استان در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری منطقه آزاد

بالا